Close

Вижте как да отчитате дълготрайните материални активи на фирмата не за ДНИ или СЕДМИЦИ, а само за ЧАСОВЕ!

ELTRADE INVENTORY

Софтуер за безконтактна инвентаризация

Инвентаризацията ангажира голям брой служители, а това струва време и пари.

Ръчното отчитане на инвентара крие опасност от грешки.

Губи се ценно време в търсене на разместени, а понякога и изчезнали активи.


НАУЧЕТЕ КАК ДА ОПТИМИЗИРАТЕ ПРОЦЕСА 

със системата за безконтактна инвентаризация на "Елтрейд"!

Най-бързият, лесен и коректен начин да проследите активите на фирмата.

Безконтактната инвентаризация използва RFID технологията, която се базира на радиочестотна връзка между идентификатор и четящо устройство. В идентификатора (електронния етикет) има вграден чип, на който е записан уникален номер. Информацията се разчита дистанционно от приемо-предавателно устройство (четец), което сканира едновременно етикетите в обхвата му. Като последен етап данните се обработват в компютърен формат.


Инвентаризация може да се извърши безконтактно и чрез безжичен баркод четец, който прочита баркод етикети. Технологията е по-евтин вариант от RFID, но чрез нея процесът е по-бавен, защото скенерът се насочва директно към всеки един маркер.

Как работи системата

Искате да разберете колко струва системата?

Да получите консултация и демонстрация на ELTRADE INVENTORY в офис на "Елтрейд"?

Етикетите, които попадат в обхвата на терминала, се сканират едновременно.

БАРКОД идентификация 

RFID идентификация

Премахва работата на хартия, като намалява грешките.


Подобрява скоростта и точността на рутинните проверки на оборудването чрез лесен достъп до данните.

Маркирането с баркод е ценово приемлив вариант за контрол на активи и оборудване.

Предотвратява злоупотреби и неволни грешки.

Дава възможност за лесна и бърза проверка на инвентаризационния статус на всеки актив, дали има бракувани или продадени активи, собственост на кое юридическо лице са и т.н. 

Предоставя пълна информация за всеки обект и помещение, като адреси, контакти, активи и всички извършвани операции.

Позволява обектите да бъдат сканирани от няколко метра разстояние и без пряка видимост.

Създава индивидуален етикет за всеки актив и ключовата информация за него е достъпна по всяко време.

Активът може лесно да бъде проверен, за да се определи необходимостта от поддръжка, смяна на резервни части и т.н.

Позволява лесна смяна на локацията и възможност да се проследи движението на активите между различни локации.

Изберете по своя мярка 

Етап 7: Експортиране на резултатите в компютърен формат.

Етап 1: Пренос на данните за подлежащите на отчет активи от счетоводната програма към софтуера за инвентаризация.

ELTRADE

INVENTORY

ELTRADE

INVENTORY

RFID етикетен принтер Zebra ZD500R

Етап 4: Постъпване на списъка с търсените активи от софтуера за инвентаризация към мобилното приложение.

RFID етикети за безктонтактна инвентаризация

ELTRADE

INVENTORY

Етапи на отчитане

Етап 3: Маркиране на активите.

Етап 5: Идентификация на активите.

Етап 6: Пренос на получената информация от мобилното приложение към софтуера.

Етап 2: Принтиране на етикетите.

ELTRADE

INVENTORY

Къде е приложима?

Системата е приложима във всяка организация, която притежава дълготрайни материални активи, подлежащи на отчет.

Здравни заведения
Търговски обекти

Производствени предприятия

Търговски обекти

Държавни и общински институции
Хотели

Да получите консултация и демонстрация на ELTRADE INVENTORY в офис на "Елтрейд"?

Хотели

Банки

Здравни заведения 

Банки

Производствени предприятия
Учебни заведения

Учебни заведения

Държавни и общински институции

Библиотеки

Искате да разберете колко струва системата?

Библиотеки

Компоненти на системата:

RFID идентификатори (етикети, тагове за метал) – поставят се върху съответния дълготраен актив чрез залепване или механично вграждане, в зависимост от модела.


RFID четец - излъчва електромагнитни вълни с фиксирана честота, които достигат до антената на идентификатора, задействат го за определено време, през което той връща обратно сигнал с необходимите данни за обекта.


Компютър за събиране и обработка на данните. Комуникацията между него и RFID четците се осъществява чрез спомагателно устройство - смартфон или таблет, на което е качено специално приложение.Принтер за разпечатване на етикети.


„Елтрейд“ предлага като услуга принтиране на RFID етикети по заявка на клиента.

RFID идентификация

Баркод етикети – поставят се върху съответния дълготраен актив чрез залепване.Баркод четец - лазерен 1D скенер с Bluetooth - Symcode MJ-R30. Скенерът е под формата на напръстник за удобна работа със свободни ръце. Сканира всички стандартни баркодове.


* Системата може да работи и с други модели скенери.


Идентификация чрез БАРКОД

RFID етикети за безктонтактна инвентаризация

Да получите консултация и демонстрация на ELTRADE INVENTORY в офис на "Елтрейд"?

Искате да разберете колко струва системата?

38

"Елтрейд" е българска компания, създадена през 1995 година, която развива своя бизнес в 5 направления:


  • Проектиране и производство на фискални устройства
  • Разработка на софтуер за търговски обекти и интегриране на POS системи
  • Производство на консумативи
  • Електронен обмен на данни (EDI)
  • Продажба и внедряване на SAP Business One

500 000+

За нас

20+

години опит в производството на фискални устройства

произведени устройства с марката "Елтрейд"

страни по света, на 4 континента, използват продуктите на "Елтрейд"

Контакти

Централен офис


София 1404, ПК 63 бул. „Гоце Делчев”, бл. 102

Тел.: 02 958 13 50, 958 17 78

Е-mail: eltrade@eltrade.com


Още офиси

Нека бъдем приятели във Facebook

Харесайте нашата страница!

Искате да разберете колко струва системата?

Да получите консултация и демонстрация на ELTRADE INVENTORY в офис на "Елтрейд"?

Copyright © 2017 Eltrade